HOME  >  出版  >  数学シリーズ  >  数学シリーズ   数学講義

数学シリーズ   数学講義

 

微分方程式の話10  微分方程式の話 
     斎藤利弥著

 
微分方程式論の基本定理を通
して、微積分学の美しさとパ
ワーについて語る
1300円

 

 

 

 

 

 

 

複素関数論入門11  複素関数論入門
     斎藤利弥著

 
数学の中で最も端正な風格を
持つ「複素関数論」を明晰、かつ
本格的に語った最新の名著
1360円

 

 

 

 

 

 

 

ゲーデルの夢12  ゲーデルの夢
     竹内外史著

 
連続体問題をめぐるプログラム
についてその発端からP=NP問
題にまでふれる
1359円